Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe?

Publisert 25.04.2017     Sist endret 19.01.2018

Dersom du ønsker å flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje) er det viktig at du er klar over følgende:

1. Det er forbudt å føre småfe over fylkesgrensene. Du har heller ikke lov å flytte dyr midlertidig til fellesbeite:

2. Mange fylker i Norge er delt inn i soner. Det er forbudt å flytte småfe over sonegrensene:

  • Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om sonene i ditt fylke, og for informasjon om hvilke krav som gjelder hvis du eventuelt skal flytte dyr. Det finnes ulike forskrifter for ulike deler av landet.

3. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau fra en besetning til en annen. Dette gjelder også innen samme fylke og samme sone:

Du kan søke Mattilsynet om dispensasjon fra alle disse forbudene. Se søknadsskjemaet.

Husk at regelverk, lover og forskrifter kan endres. Dersom det er en stund til du skal flytte, kjøpe eller selge småfe, anbefaler vi derfor at du kommer tilbake til våre nettsider og dobbeltsjekker om regelverket er endret siden sist!

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Din nærmeste avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Din nærmeste avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00