TSE-klasser for småfe

Publisert 05.07.2018     Sist endret 06.07.2018

Her kan du lese om TSE-klassene og bakgrunnen for disse.

Dette er TSE-klassene

TSE-klasse 1
Besetningen har ikke vært overvåket for TSE, eller den har vært overvåket i en kortere periode enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.

TSE-klasse 2
Besetningen har vært overvåket for TSE i mer enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98 er påvist.

TSE-klasse 3
Besetningen har vært overvåket for TSE i mer enn 3 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98 er påvist.

TSE-klasse 4*
Besetningen oppfyller vilkårene som stilles for å ha status kontrollerbar risiko for å ha klassisk skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, del A. Dyreholder må søke Mattilsynet om å komme i denne klassen.

TSE-klasse 5*
Besetningen oppfyller vilkårene som stilles for å ha status neglisjerbar risiko for å ha klassisk skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, del A. Dyreholder må søke Mattilsynet om å komme i denne klassen.

* TSE klasse 4 og 5 er kun aktuelt for de som ønsker å eksportere småfe til EU

Hvordan vet jeg hvilken TSE-klasse jeg tilhører?

Det er hvor lenge din besetning har vært overvåket for TSE som avgjør hvilken TSE-klasse du tilhører.

TSE-klassene ble endret i forbindelse med revidert dyrehelseforskrift den 01.07.2018. De fleste besetninger vil nå tilhøre TSE-klasse 3.

TSE-klasser: Oversikt over endringer i forbindelse med revidert dyrehelseforskrift

Du har plikt til å varsle oss

Du som eier småfe har plikt til å varsle oss i Mattilsynet dersom du har:

  1. levende, avliva eller døde småfe som viser eller har vist nevrologiske eller atferdsmessige forstyrrelser eller en gradvis forringelse av den generelle helsetilstanden.
  2. småfe eldre enn 18 måneder, som har dødd eller blitt avliva.

Du kan varsle oss her 

Lavere TSE-klasse dersom du ikke oppfyller varslingsplikten

Mattilsynet kommer til å sjekke at du overholder varslingsplikten din, for eksempel hvis du ønsker å selge dyr.

Hvis du ikke overholder varslingsplikten din vil det bli aktuelt å sette besetningen din ned i TSE-klasse.

Du vil også bli satt ned i TSE-klasse dersom du henter dyr fra besetninger som har lavere TSE-klasse enn deg.

Du må være i TSE-klasse 3 for å kunne selge småfe.

Hvorfor overvåker vi for TSE?

Vi ønsker å utrydde klassisk skrapesjuke fra Norge. Siden 1997 har det vært et omfattende overvåkings- og kontrollprogram for skrapesjuke.

Klarer vi å utrydde sykdommen vil vi kunne oppnå status som et land med neglisjerbar risiko for sykdommen, noe som igjen vil kunne gi oss muligheter for å beskytte oss mot import av dyr med denne alvorlige sykdommen.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Les merSpørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Les mer