Forslag om å oppheve forbudet mot åpen forbindelse i storfefjøs


Publisert 06.02.2017 | Sist endret 30.05.2017

Mattilsynet foreslår å fjerne forbudet mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjelleren i storfefjøs. Kravet om godt klima i fjøset bør i stedet forsterkes med et krav om en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyreholderen sikrer dyra mot skadelige gasser.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe § 7 femte ledd annet punktum. Dermed oppheves forbudet mot åpen forbindelse mellom gjødselkjelleren og husdyrrom i nye fjøs.

Mattilsynet foreslår en ny bestemmelse i § 13 annet ledd fjerde punktum. Ifølge denne bestemmelsen skal dyreholderen følge en rutine for å sikre dyra mot gassforgiftning. Rutinen skal skrives ned. Kravet gjelder bare i fjøs hvor blautgjødsel lagres i en kjeller under husdyrrommet. Rutinen skal beskrive hva dyreholderen gjør for å sikre dyra mot gassforgiftning når blautgjødsla blir rørt om eller pumpa ut av gjødselkjelleren.

Dyreholderne bør basere rutinen på en risikoanalyse som viser faren for gassforgiftning i eget fjøs, og hva som skal til for å unngå det.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet sender forslaget til Landbruks- og matdepartementet

 

 31.01.2017
Landbruks- og matdepartementet ber Mattilsynet sende forslaget på høring

 

 02.02.2017
Høring

 

 

Høringsfrist: 02.05.2017

Last ned saksdokumentasjon

Forskriften er fastsatt
 26.05.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Per Helge Seltveit, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22778813