Tresifrede landskoder i ID-numrene til storfe

Publisert 07.04.2017     Sist endret 12.06.2018

Det arbeides nå med en regelendring som skal tillate at landskoden, som inngår i identifikasjonskoden (ID-nummeret) til et storfe, kan være tresifret. Hensikten er å legge til rette for elektronisk identifikasjon.

For å gjøre dyrene sporbare er det krav om at storfe skal være merket med to godkjente opprinnelsesmerker som inneholder samme entydige ID-nummer. Det ene merket må være et vanlig øremerke. Det andre merket kan være et elektronisk øremerke, en vombolus eller en injiserbar transponder.

For å samsvare med ISO-standarden for identifikasjon av dyr, er det hensiktsmessig om ID-numrene til storfe består av en landskode på enten to bokstaver eller tre sifre etterfulgt av et individuelt nummer på maksimum 12 sifre. På den måten vil også sammensetningen av ID-numrene til storfe bli lik som til sauer og geiter.

Per i dag er det krav om at landskoden i ID-numrene til storfe skal bestå av to bokstaver. I EU arbeides det nå med en endring av regelverket slik at det også skal bli tillatt å bruke landskoder som består av tre sifre. Det er for at ID-numrene til storfe skal kunne avleses og utveksles elektronisk.

Dersom regelendringen tas inn i EØS-avtalen må forskrift om sporbarhet og merking av storfe endres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Kravene til landskode i ID-numrene til storfe er endret i EU

EU har endret reglene  om sammensetningen av ID-numrene til storfe. Endringene er fastsatt med forordning (EU) 2017/949.

Juni 2017 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10.10.2017
Utenriksdepartementet 02.10.2017
Tolldirektoratet 02.10.2017
Norges Bondelag 29.09.2017
NNN 20.09.2017

Høring

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

 

Høringsfrist 01.10.2017
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10.10.2017
Utenriksdepartementet 02.10.2017
Tolldirektoratet 02.10.2017
Norges Bondelag 29.09.2017
NNN 20.09.2017

Fastsettelse
 04.06.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon dyrehelse, tlf.: 22 77 86 30