Tresifrede landskoder i ID-numrene til storfe


Publisert 07.04.2017 | Sist endret 07.04.2017

Det arbeides nå med en regelendring som skal tillate at landskoden, som inngår i identifikasjonskoden (ID-nummeret) til et storfe, kan være tresifret. Hensikten er å legge til rette for elektronisk identifikasjon.

For å gjøre dyrene sporbare er det krav om at storfe skal være merket med to godkjente opprinnelsesmerker som inneholder samme entydige ID-nummer. Det ene merket må være et vanlig øremerke. Det andre merket kan være et elektronisk øremerke, en vombolus eller en injiserbar transponder.

For å samsvare med ISO-standarden for identifikasjon av dyr, er det hensiktsmessig om ID-numrene til storfe består av en landskode på enten to bokstaver eller tre sifre etterfulgt av et individuelt nummer på maksimum 12 sifre. På den måten vil også sammensetningen av ID-numrene til storfe bli lik som til sauer og geiter.

Per i dag er det krav om at landskoden i ID-numrene til storfe skal bestå av to bokstaver. I EU arbeides det nå med en endring av regelverket slik at det også skal bli tillatt å bruke landskoder som består av tre sifre. Det er for at ID-numrene til storfe skal kunne avleses og utveksles elektronisk.

Dersom regelendringen tas inn i EØS-avtalen må forskrift om sporbarhet og merking av storfe endres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Kravene til landskode i ID-numrene til storfe revideres i EU

Utkast til beslutning om sammensetningen av ID-numrene til storfe behandles i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon dyrehelse og dyrevelferd.

 

 

April 2017 
Høring

Utkast til endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe blir ventelig sendt på høring i løpet av mai/juni 2017.

Mai/juni 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, hovedkontoret, seksjon dyrehelse, tlf.: 22 77 86 30