Regelverksprosess

Kroatia fri for klassisk svinepest og ikke lenger omfattet av beskyttelsestiltak

Publisert 02.12.2019     Sist endret 17.12.2019

Klassisk svinepest er en smittsom og alvorlig sykdom hos svin. Norge og mange land i EØS har fristatus for sykdommen. Kroatia har klart å bekjempe klassisk svinepest og omfattes ikke lenger av beskyttelsestiltak.

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS har til hensikt å forhindre spredning av sykdommen til land med fristatus. Vedlegg I av forskriften listefører hvilke land som er berørt av sykdommen og beskyttelsestiltakene gjelder for.

Kroatia har bekjempet klassisk svinepest og oppnådd fristatus. Dette er bakgrunnen for at landet nå fjernes fra lista over hvilke land beskyttelsestiltakene gjelder for. Konsekvensen av dette er at innførsel av levende svin, produkter fra svin og formeringsmateriale fra svin fra Kroatia fra nå følger de ordinære bestemmelsene for slik innførsel.

Endringsforskriften gjennomfører beslutning (EU) 2019/1972 som endrer beslutning 2013/764/EU.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring

Forskriftsendring og høringsbrev er sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring.

 02.12.2019
 
Høring

Forskriftsendring og høringsbrev er sendes på høring med 6 ukers høringsfrist. Høringen gjøres av informasjonshensyn, muligheten for å påvirke de foreslåtte endringene er liten.

 

 29.01.2020
 

Fastsettelse

Endringsforskriften fastsettes når rettsakten som gjennomføres er tatt inn i EØS-avtalen.

Mars 2020 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141