Mattilsynet kartlegger MRSA i svinebesetninger


Publisert 03.03.2014 | Sist endret 30.06.2016

I løpet av de tre neste månedene skal Mattilsynet undersøke over tusen norske svinebesetninger for antibiotikaresistente MRSA-bakterier. Det dreier seg om dyreassosiert MRSA, eller LA-MRSA. Hensikten er å kartlegge om det finnes LA-MRSA i norske svinebesetninger.

Lukk

Fakta om LA-MRSA

 • LA-MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika. I 2014 har det blitt tatt prøver av alle større svinebesetninger i Norge. Prøvene viste at det finnes lite LA-MRSA i Norge, og det ble satt i gang tiltak for å fjerne smitten i alle de besetningene som var smittet.
   
 • LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris.
   
 • LA-MRSA kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer.

 • Det er viktig å hindre at LA-MRSA spres til helseinstitusjoner, da LA-MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da få infeksjoner med resistente bakterier som kan være vanskeligere å behandle.

 • Et høyt forbruk at antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land.

 • Helsemyndighetene er bekymret for at LA-MRSA blant griser skal spre seg. Hvis det skjer vil det bli nødvendig med egne forholdsregler i forkant av sykehusinnleggelse for alle som er i regelmessig kontakt med dyrene.

 • Disse personene må da undersøkes for LA-MRSA før de kan behandles. Hvis de er smittet må det settes i verk tiltak som hindrer spredning innad på sykehuset.
   

Forekomsten av LA-MRSA er liten i Norge. Hvis det likevel påvises LA-MRSA i noen av de undersøkte besetningene vil Mattilsynet iverksette tiltak for å fjerne smitten, slik at den ikke sprer seg videre. Mattilsynet har tro på at dette vil stoppe spredningen av LA-MRSA i Norge.

- Grunnen til at vi går så grundig til verks for å få has på spredningen av LA-MRSA er for å hindre at mennesker blir smittet, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.

- Smittede griser kan spre smitte videre til mennesker, men LA-MRSA har ingen påvirkning på grisenes helse og det er ikke farlig å spise kjøttet fra en smittet gris.

Ambisiøs strategi

Mattilsynet skal ta prøver i alle svinebesetninger som har mer enn 10 purker, til sammen 1150 besetninger.

- Vi forventer at dette vil gi oss en god indikasjon på hvor utbredt lLA-MRSA er i den norske svinepopulasjonen, og vi har et håp om å klare å utrydde bakterien, sier Landsverk.

- Dette er en ambisiøs strategi. Jeg kjenner ikke til at det er gjennomført en så omfattende bekjempelse av LA-MRSA i svinebesetninger før,

Hva skjer der det påvises MRSA?

Både Mattilsynet og kommunehelsetjenesten vil følge opp besetninger som får påvist smitte. Mattilsynet vil gi eierne pålegg om å tømme besetningen for dyr, grundig vask og desinfeksjon av husdyrrom, det vil bli forbudt å føre dyr ut av besetningene og eier må sørge for å ha gode rutiner for smittevernet i besetningen. Eventuelle kontaktbesetninger vil også bli fulgt opp. Kommunehelsetjenesten vil undersøke de personene som har vært i kontakt med dyrene.

Erstatning for økonomisk tap

Eiere av besetninger som får påvist LA-MRSA vil ha rett på å søke om erstatning for økonomisk tap. Dette er første gang dette gjøres i Norge i så stor skala, og Mattilsynet samarbeider nå med Landbruk- og matdepartementet og med næringen for å finne gode ordninger slik at alle skal få samme rettigheter til kompensasjon, uavhengig av hva slags besetning det er.

- Jeg kan forstå hvis noen er urolige for hva de økonomiske konsekvensene av en positiv prøve blir. For Mattilsynet er det viktig at alle får lik behandling, og vi jobber nå for å legge til rette for det, sier Landsverk.

Mattilsynet vil informere jevnlig

Mattilsynet vil publisere sammendrag av resultatene på mattilsynet.no med jevne mellomrom, så lenge undersøkelsen pågår. Den enkelte besetningseier vil få svar på egne prøveresultater så snart de er klare.

Les mer om MRSA:

Mattportalen: Antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) påvist hos gris og storfe i Rogaland
Antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) påvist i svinebesetninger på Østlandet
Mattilsynet tar opp kampen mot MRSA 
Liste med tiltak mot MRSA:
Veterinærinstuttet: Årlige rapporter om antibiotikabruk og antibiotikaresistens (NORM-VET) 
Veterinærinstituttet: Spørsmål og svar om MRSA

 

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10
Publikumshenvendelser: Ditt nærmeste distriktskontor

 

Fant du det du lette etter?