Nye dyrevelferdskrav for slaktegriser

Publisert 27.09.2019     Sist endret 31.10.2019

Mattilsynet foreslår nye krav i svineholdforskriften for å bedre velferden for slaktegriser.

Forslaget er to-delt. For det første foreslår vi at veterinærer skal inn i svinefjøs med slaktegriser minst 1 gang i året og vurdere og gi råd om velferden for grisene. Kravet om å sørge for slik dyrevelferdsrådgivning skal gjelde alle slaktegrisprodusenter som leverer flere enn 10 griser til slakt i året.

For det andre foreslår vi at slaktegrisprodusenter som leverer flere enn 50 griser til slakt i året, skal være med i et dyrevelferdsprogram. Dette er en ordning som i dag tilbys av Animalia, og som ifølge forslaget skal vurderes og eventuelt anerkjennes av Mattilsynet. Videre skal dyrevelferds-programmet ifølge forslaget stille særskilte krav til produsentene om systematiske tiltak for bedre dyrevelferd.

Dyrevelferdsprogrammet skal også gi grunnlag for trekk i slakteprisen ved avvik.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

 

Tidslinje for dette arbeidet:

Landbruks- og matdepartementet ber Mattilsynet lage forslag om nye velferdskrav for slaktegriser

 

 13.08.2019
 
Mattilsynet foreslår nye velferdskrav for slaktegriser

 

 27.09.2019
 
Landbruks- og matdepartementet samtykker til at forslaget legges ut til høring

 

 04.10.2019
 
Mattilsynet legger forslaget ut til høring

 

Høringsfrist: 19.11.2019
 

Mattilsynet lager et endelig forslag etter høringen og ber Landbruks- og matdepartementet fastsette forskriftsendringen

 

 
 
Landbruks- og matdepartement fastsetter forskriftsendringen

 

 
 
Fant du det du lette etter?