Retningslinje for tilsyn og virkemiddelbruk ved bog- og halesår hos svin

Publisert 29.01.2013     Sist endret 05.10.2011

Bogsår hos purke og halesår hos slaktegris er smertefullt og forårsaker lidelse for dyret. På grunn av omfanget er slike sår et av de mest alvorlige dyrevelferdsmessige problemer i svinehold og er en etisk utfordring for dyreeier og næring. Årsaken er ofte mangler i miljø og drift.

Dyreeiere/-holdere av svin har plikt til å behandle eller avlive svin med bog- og/eller halesår samt treffe nødvendige tiltak for å forebygge.

Alvorlig halesår fører ofte til dannelse av byller som fører til at kjøtt ikke godkjennes til folkemat av Mattilsynets kjøttkontroll (kassasjon). Ved behandling må tilbakeholdelsesfrister for medisiner overholdes for at kjøtt skal være fritt for medisin. Dette fører til tapt inntekt og økte driftsutgifter for bonde samt ekstra arbeid for Mattilsynet.

Disse hensynene tilsier en reduksjon og så lav forekomst som mulig av slike sår og vil være en ”vinn – vinn -situasjon for alle parter; et ”Kinderegg”; for gris, folk, bonde/næring og Mattilsyn.

Om retningslinjen

Det er viktig at Mattilsynets virkemiddelbruk er enhetlig og harmonisert. Derfor er det forventet at den nye retningslinjen også bidrar til reduksjon av forekomster.

I retningslinjen er det som vurderingskriterium for virkemiddelbruk i hovedsak lagt vekt på gradering av systematisk forekomst av bogsår/liggesår etter alvorlighetsgrad mht smerte/lidelse.

Tilsynshistorikk på gård og i kjøttkontrollen om sykdomsforløp (akutt/kronisk), behandling (eventuelt funn av medisinrester), antall (omfang/frekvens) høyere enn gjennomsnittet samt utvikling av forekomst er også aktuelle kriterier.

Generelt ansees ubehandla bogsår på purke fra og med middels grad, og/eller hvor forebyggende tiltak ikke er truffet i samsvar med i holdforskrift svin, i de fleste tilfeller som brudd på holdforskriften.

Ved forekomst av halesår (mest aktuelt på slaktegris) er det aktuelt med tilsvarende gradering og bruk av virkemiddel.

Det mest aktuelle virkemiddel er vedtak med pålegg om behandling/slakting/avliving samt forebyggende tiltak.

Ved alvorlige grader kan det være aktuelt med ytterligere virkemiddelbruk i samsvar med Dyrevelferdsloven (opptrappende virkemiddel etter forholdsmessighet); ved svært alvorlige tilfeller også politianmeldelse.

 

Fant du det du lette etter?