Veileder for tildeling av aktivitets- og rotemateriale for gris

Publisert 10.11.2017     Sist endret 09.10.2018

Tildeling av aktivitets- og rotemateriale er viktig for å dekke grisens naturlige behov og atferd. Undersøkende atferd og matsøk er medfødt. Gris har behov for å utvise denne atferden i en meget tidlig alder, selv når de får tilstrekkelig med fôr. Slikt materiale stimulerer og aktiviserer grisene. Det forebygger kjedsomhet og frustrasjon og bidrar til bedre mental helse og velferd hos dyrene, og kan redusere forekomsten av halebiting og annen negativ atferd.

All gris, også spedgris, skal ha egnet aktivitets- og rotemateriale til enhver tid. Aktivitets- og rotemateriale må dermed tildeles ofte nok til at det er tilgjengelig for samtlige griser når de er aktive slik at det ikke oppstår konkurranse om materialet. Strø i mindre mengder for å holde bingen tørr regnes ikke som aktivitets- og rotemateriale.

Det er viktig at dyreholderen kan dokumentere når aktivitets- og rotemateriale har blitt gitt til grisene og hvilket materiale eller hvilke materialer som har blitt gitt og i hvilke mengder.

Nødvendige egenskaper

Aktivitets- og rotemateriale bør oppfylle grisenes basale behov uten å være helseskadelig. Materialet bør derfor ha følgende egenskaper:

a) Være spiselig – dvs. at grisene kan spise eller snuse i det. Helst skal det ha en positiv effekt på fordøyelsen eller inneholde næring (tiltalende smak og lukt er av betydning her)

b) Kunne tygges på – dvs. at det er attraktivt, godt og trygt for grisene å bite i det

c) Kunne rotes i – dvs. at grisene kan undersøke og rote rundt i det

d) Være manipulerbart – dvs. at grisene kan flytte på materialet og endre på utseendet eller strukturen.

Kriterier for tildeling

Materialet bør gis på en slik måte at:

  1. det har vedvarende interesse, dvs. at materialet bør varieres og fylles på regelmessig for å stimulere grisene til økt utforskning, aktivitet og roteatferd
  2. det er innenfor grisenes rekkevidde slik at de kan flytte på og bearbeide det med munnen
  3. det er nok materiale til at alle grisene i bingen har tilgang på det
  4. det er rent og hygienisk.

For å oppfylle grisenes basale behov må aktivitets- og rotemateriale inneha alle egenskapene anført i punktene a-d og gis i tråd med punktene 1-4.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner