Mattilsynets krav til innførsel av gatehund fra Romania


Publisert 04.06.2013 | Sist endret 31.05.2016

En undersøkelse Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet viser at hver femte gatehund fra Øst-Europa ikke er beskyttet mot rabies, selv om hunden skal ha fått vaksine i hjemlandet. Dette tyder på at vaksinasjonen ikke fungerer, eller at hundene ikke er vaksinert i det hele tatt. Risikoen for å innføre en hund med denne fryktede sykdommen er dermed høyere enn tidligere antatt. Undersøkelsen viser også at mange av hundene har med seg sjeldne parasitter til Norge.

Undersøkelsen har blitt gjort med god hjelp fra hundeeiere som har fulgt oppfordringen om å gå til veterinær med gatehunder som har blitt tatt med til Norge fra Øst-Europa. Veterinærinstituttet fant også at enkelte importerte gatehunder hadde fått mangelfull behandling mot revens dvergbendelorm. Dette øker sannsynligheten for at denne parasitten kan bli innført til Norge.

– Dette er svært alvorlig. Rabiesvirus og revens dvergbendelorm kan smitte til mennesker og forårsake alvorlige sykdommer, sier Hilde Bremnes, direktør i Mattilsynet.

Det er mye rabies i en del av landene i Øst-Europa. Når hundene kommer til Norge uten å ha en rabiesvaksine som fungerer øker risikoen for at rabies skal komme til Norge betraktelig.

Vilkårene som må oppfylles for at slik innførsel skal kunne godtas er:

(a) dyrene det gjelder har siden vaksinasjonsdatoen og fram til transporten til Norge kun oppholdt seg i en slik virksomhet som det refereres til i Artikkel 4 i direktiv 92/65/EEC og som effektivt hindrer at dyrene utsettes for rabiessmitte;

(b) dyrene har ikke vært i kontakt med dyr fra en virksomhet eller annet sted hvor det forekommer rabies eller hvor det har vært mistanke om rabiessmitte de siste seks måneder;

(c) dyrene skal ha blitt prøvetatt tidligst 30 dager etter vaksinering og prøven analysert for rabiesantistoff på et EU-godkjent laboratorie. Prøvetakingen skal utføres og dokumenteres i hundens pass av en autorisert veterinær;

(d) rabiesantistioff-testen referert til i punkt (c) må ha et resultat på minimum 0,5 IU/ml;

(e) helsesertifikatet som skal følge dyrene og som ligger i Del 1 av Annex E til direktiv 92/65/EEC skal ikke utstedes før 3 måneder etter datoen for blodprøvetakingen som har gitt resultatet referert til i punkt (d).

(f) dyrene må oppfylle tilleggskravet til behandling mot Echinococcus multilocularis 24-120 timer før de ankommer Norge

Med innførsel menes i denne sammenheng all innførsel av gatehund, uavhengig av om hunden er til eget dyrehold, om den sendes alene som fraktgods, ellerom det skal videreformidles gjennom salg eller gave.

Ta ansvar – la hunden bli i hjemlandet

Mattilsynet advarer på det sterkeste mot å innføre hund fra Øst-Europa.

– Folk må ta ansvar selv. Å ta med seg gatehunder hjem fra andre land betyr en betydelig økt risiko for at det kommer nye parasitter og sykdommer inn til landet, sier Bremnes.

– Alle som ønsker å hjelpe gatehunder kan gjøre det i hundens hjemland, for eksempel gjennom å støtte organisasjoner som hjelper slike hunder.

Kan ikke stole på dokumentasjonen

Sykdomssituasjonen blant norske hunder er helt annerledes fra den i Øst-Europa. Import av hunder fra disse landene innebærer derfor en risiko for innførsel av smitte og parasitter, og flere også kan smitte til mennesker. Dagens regelverk skal gi beskyttelse mot rabies og revens dvergbendelorm, men det fungerer ikke alltid i praksis.

– Vi finner både falske papirer og uriktige opplysninger i den dokumentasjonen som følger hundene.  Vi advarer derfor på det sterkeste mot å ta med hunder til Norge fra Øst-Europa, avslutter Bremnes.

Les rapporten her: Rapport - undersøkelse av importerte gatehunder

Les mer om rapporten hos Veterinærinstituttet.

 

Fant du det du lette etter?