Tilsynsrapport

1 av 4 følger ikke regelverket for reise med kjæledyr

Publisert 12.11.2012     Sist endret 21.02.2013

25 prosent av eierne som kjører på grønt i tollen med hundene har ikke gjort det de er pliktige til før de ankommer grensen, viser en rapport fra Mattilsynet.

Tollvesenet melder om en stadig økning av antall kjæledyr som blir tatt inn i landet via Kristiansand havn. Bare fra januar til juni i år, var det en økning på 150 hunder sammenlignet med samme periode året før. Dette var bakgrunnen for at Tollvesenet og Mattilsynet gjennomførte kontroll av alle biler med kjæledyr på utvalgte dager i juni, juli og august i år.

Mattilsynet ønsket å få bedre oversikt over hvor effektiv kontrollen av kjæledyr er, omfanget av dyreeiere som ikke melder seg for kontroll og hvorfor de unnlater å gjøre det.

En del land i Europa har sykdommer som ikke eksisterer i Norge. Sykdommer som rabies, revens lille bendelorm (echinococcose), Leishmaniose og den brune hundeflåtten er vanlige i Middelhavsområdet og i Sør-Europa. Dette er alvorlige sykdommer som kan true helsa til både dyr og mennesker.

- Kontroll av kjæledyr som kommer til landet og bevisstgjøring av dyreeierne er derfor utrolig viktig, sier førsteinspektør Robert Ilievski i Mattilsynet..

Oppfylte ikke kravene

Til sammen 163 dyr ble kontrollert på kaien i Kristiansand i tilsynskampanjen. To av dem var katter, resten hunder. Personer som ønsker å ta med seg hunder fra utlandet og inn i Norge må blant annet sørge for at dyrene har fått ormekur og er vaksinert mot rabies.

Totalt 8,6 % av hundene som ble kontrollert i Kristiansand oppfylte ikke kravene i regelverket. 25 % av dem som kjørte på grønt med hundene fulgte ikke regelverket på ett eller flere punkter. Noen manglet ormekur og rabiesvaksine, mens andre reiste med hunder som ikke hadde hverken kjæledyrpass eller id-merke.

- Årsaken til at disse kjørte på grønt varierte fra uvitenhet til bevisste forsøk på smugling, forteller Ilievski i Mattilsynet.

Eierne til dyrene som hadde de mest alvorlige manglene kjørte alle på grønt.

Første ferge ut

Hvis hundene som kom til kaien i Kristiansand mangler ormekur fikk eieren valget mellom å kontakte en privatpraktiserende veterinær og behandle hunden på kaien for egen regning, eller å returnere med hunden. Ved alle andre avvik fikk dyreeier valget mellom retur med første mulige ferge, isolere hunden på godkjent karantenestasjon til innførselsvilkårene var oppfylt, eller å avlive dyret.

8 av hundene ble behandlet mot echinococcose på kaien av privatpraktiserende veterinærer. Disse fikk reise videre inn i Norge etter behandling. 4 hunder ble satt i isolat for å bli transportert ut av landet eller til godkjent karantenestasjon. 3 eiere valgte å sette hundene i karantene til innførselsvilkårene var oppfylt. 3 eiere valgte å reise ut av landet igjen med hundene på første mulige ferge.

– Det er fortsatt stort behov for informasjon til dyreeiere om hva som kreves av dem før de kan ta med seg kjæledyr inn i Norge, og ikke minst: Hvorfor det er så viktig at vi håndhever regelverket strengt, sier Ilievski.

Mørketall

Tilsynskampanjen avdekket også store forskjeller i hvor mange kjæledyr som faktisk ble kontrollert, og hvor mange av dem som var meldt inn til fergeselkapet før ankomst til Kristiansand.

-Dette tyder på store mørketall, sier Ilievski. – Vi må jobbe enda mer med å få informasjon ut til kjæledyreiere om hvor viktig det er å beskytte både oss og dyra mot nye sykdommer i Norge.

Etter at reglene for reising med kjæledyr ble endret fra januar 2012, er det blitt enklere å klargjøre hunder for innførsel til Norge. En konsekvens er at det nå innføres langt flere kjæledyr til landet.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Robert Ilievski, distriktskontoret for Vest-Agder, tlf. 38 14 67 26 eller mob. 962 37 087


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Robert Ilievski, distriktskontoret for Vest-Agder, tlf. 38 14 67 26 eller mob. 962 37 087