Kunngjøring

Nytt system for levering av matkjedeinformasjon til Mattilsynet

Publisert 26.01.2021     Sist endret 26.01.2021

Fra 01.01.21 skal slakteriet innhente, vurdere og levere MKI i henhold til ny veileder.

Etter flere år med utvikling og samarbeid har Mattilsynet og slakteribransjen nå lansert nye løsninger for å sikre mer enhetlig håndtering av MKI. Løsningen gir alle parter en bedre oversikt og kontroll med de dyra som skal slaktes.

Les om Krav til levering av matkjedeinformasjon (MKI) til Mattilsynet før slakting av storfe, småfe og svin.

Les mer om slakting av landdyr.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer


Publikasjoner

Les mer