Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Publisert

Mattilsynet har 5. juni 2024 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 38697 Takflua i Åfjord kommune i Trøndelag.

ILA ble i september 2023 påvist på lokalitet 38697 Takflua i Åfjord kommune i Trøndelag.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 5. juni 2024.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 5. juni 2026.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument - opphevelse av vernesone for ILA, Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Endringsforskrift - opphevelse av vernesone for ILA i Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Kart - ILA restriksjonssone for Åfjord og Ørland kommuner, Trøndelag

Kontaktinformasjon 

Fagdirektør Aud Skrudland, Mattilsynet Region Midt, tlf.: 22 77 79 63

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49