Til hovedinnhold

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Publisert

Mattilsynet har 20. desember 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 10224 Korsneset i Heim kommune i Trøndelag.

ILA ble i juli 2023 påvist på lokalitet 10224 Korsneset (barentswatch.no) i Heim kommune i Trøndelag.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 20. desember 2023.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Heim og Tingvoll Flatanger kommuner, Trøndelag”.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 20. desember 2025.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument- opphevelse av vernesone for ILA i Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal (PDF)

Endringsforskrift - opphevelse av vernesone for ILA i Heim, Aure og Tingvoll kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal (PDF)

Kart - ILA restriksjonssone for Heim og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal (PDF)

Kontaktinformasjon

Avdelingssjef Magne Andreas Cartfjord Mo, Mattilsynet region Midt, avdeling Nordmøre og Romsdal, tlf: 22 77 86 07

Rådgiver/jurist Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49.