Til hovedinnhold
Risikovurdering

Medisinrester i oppdrettsfisk

Norsk oppdrettsfisk har siden 1997 vært testet og analysert for ulike fremmedstoffer uten at det er funnet noe ulovlig stoffer eller fremmedstoffer over grenseverdiene.

Publisert

Som en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk, analyserer Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet kontinuerlig innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og miljøgifter i norsk oppdrettsfisk. Overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på alle animalske matvarer.

Årlig tar Mattilsynet ut 12 - 13 000 oppdrettsfisk fra oppdrettsanlegg og lakseslakterier over hele landet som analyseres for 45 stoffer. En tredel blir analysert for ulovlige stoffer, mens to tredeler blir undersøkt for miljøgifter og lovlige legemidler.

Siden overvåkningsprogrammet startet i 1997 er det aldri påvist bruk av ulovlig stoff på oppdrettsfisk. Noen få funn har skyldtes forurensing av prøver.

Det har aldri blitt funnet miljøgifter over grenseverdiene som er satt. Konsentrasjonene av de fleste miljøgiftene er som oftest under deteksjonsgrensene, det vil si grensene for det som er mulig å påvise ved analyse.

Nivået for flere av miljøgiftene har år for år blitt lavere. Det er fordi det brukes mer vegetabilske fôrvarer og mindre marine fôrvarer.

Det har aldri blitt funnet rester av antibiotika eller legemidler brukt mot innvollsparasitter.

Det har blitt funnet rester av lakselusmidler i enkelte prøver, men alle har vært langt under grenseverdien.

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2022

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye.

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Ingen funn av ulovlige legemidler
 • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
 • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Rester av legemidler mot lakselus i en samleprøve. Prøven var under grenseverdi
Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2022 (PDF)

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2021

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Ingen funn av ulovlige legemidler
 • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
 • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Rester av legemidler mot lakselus i en samleprøve. Prøven var under grenseverdi
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2021 (PDF)

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2020

Hva undersøkte vi:   

Tidsrom:   
2020

Hva lette vi etter:   
Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi:   

Hvem utførte undersøkelsen:   

 

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Ingen funn av ulovlige legemidler
 • Ingen funn over grenseverdi av legemidler.
 • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt. Rester av legemidler mot lakselus i en samleprøve. Prøven var under grenseverdi
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2019

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.
 • Nivåene av enkelte miljøgifter har tidligere gått ned, men nedgangen har stoppet opp for flere av miljøgiftene, og nivåene har vært stabil de siste årene.
 • Rester av legemidler mot lakselus i fem samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.
 • Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2019 (PDF)

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2018

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.
 • Nivåene av miljøgifter har etter flere års nedgang vært stabil de siste årene.
 • Rester av legemidler mot lakselus i fire samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.
 • Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2018 (PDF)

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2017

 

Hva undersøkte vi:   

Tidsrom:   
2017

Hva lette vi etter:   
Hva fant vi:   

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar eller røye.

Tidsrom
2917
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler mot lakselus som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.
 • Nivåene av enkelte miljøgifter har tidligere gått ned, men nedgangen har stoppet opp for flere av miljøgiftene, og nivåene har vært stabil de siste årene.
 • Rester av legemidler mot lakselus i 16 samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.
 • Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2017 (PDF)

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2016

Hva ble undersøkt?

Oppdrettslaks (90 prosent), regnbueørret, kveite, røye, piggvar og flekksteinbit.

Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler mot lakselus som er i oppdrettsfisken.

Hva fant vi?
 • Nivåene av miljøgifter er lave og synkende - og under EUs grenseverdier.
 • Rester av legemidler mot lakselus i 22 av 327 samleprøver. Alle prøvene var under grenseverdien.
 • Ingen funn av ulovlige stoff. En positiv prøve skyldtes forurensing av prøven.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Medisinrester i oppdrettsfisk - 2016 (PDF)

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2015

Medisinrester i oppdrettsfisk - 2014