Til hovedinnhold
Rapport

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2022

Resultatene fra resistenstesting i 2022 viser at lakselusen fremdeles har høyt resistensnivå mot legemidler som har vært lenge i bruk. 

Publisert

Det ble ikke funnet tegn til resistens mot det nye lakselusmiddelet imidakloprid. Resultantene viste ingen sammenheng mellom antall ferskvannsbehandlinger og lakselusens toleranse mot ferskvann.

Hva ble undersøkt?

Resistens hos lakselus overfor legemidler

Lakselus fra 28 lokaliteter langs hele kysten fra Rogaland til Finnmark ble testet for følsomhet mot virkestoffene azametifos, deltametrin, hydrogenperoksid og emamektinbenzoat.

Lakselus fra 30 lokaliteter ble testet for følsomhet mot virkestoffet imidakloprid.

Resistens hos lakselus overfor ferskvann

En feltstudie av ferskvannsfølsomhet ble utført for fjerde året på rad, og følsomhetsnivået til lakselus fra områder med lav og høyere frekvens av ferskvannsbehandlinger ble sammenlignet.

Lakselus fra 28 lokaliteter ble testet for følsomhet for ferskvann ved hjelp av bioassays der lakselus utsettes for vann med ulike saltkonsentrasjoner.

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Resistens hos lakselus legemidler:

 1. Oppsummere og overvåke bruk av legemidler til bekjempelse av lakselus i oppdrettsnæringen ut fra data rapportert i Veterinært legemiddelregister (VetReg).
   
 2. Gi en best mulig beskrivelse av lakselusens følsomhet mot viktige legemidler.
   
 3. Beskrive endringer i resistenssituasjonen.
   
 4. Vurdere og oppdatere risiko for resistens ved bruk av legemidler i behandlinger mot lakselus.

Resistens hos lakselus ferskvann:

 1. Oppsummere og overvåke bruk av ferskvann til bekjempelse av lakselus i norsk oppdrettsnæring ut fra de ukentlige luserapporteringene til Mattilsynet fra alle oppdrettsanlegg i sjø.
   
 2. Undersøke om lakselus har ulik følsomhet mot vann med lav salinitet avhengig av om de kommer fra områder med lav eller høyere bruk av ferskvann til lusebehandling.
Hva fant vi?

Legemidler
Det fortsatt utbredt resistens mot pyretroider, azametifos og emamektinbenzoat. Det ble funnet noe mindre resistens mot hydrogenperoksid.

Resistensnivået mot legemidler holdt seg relativ stabilt, med en mulig svak nedgang for deltametrin og azametifos. 

Det ble ikke funnet tegn til resistens mot imidakloprid, men en naturlig variasjon i sensitivitet ble beskrevet.

Ferskvann
Resultatene viste ikke høyere ferskvannstoleranse hos lakselus fra lokaliteter som ligger i områdene der det er flere avlusninger ved bruk av ferskvannsbehandling.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
Rapport_ Resistens mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2022 (PDF)