Nye retningslinjer for behandling av etableringssøknader om torskeoppdrett

Publisert

Retningslinjen skal brukes når Mattilsynet vurderer risiko for sykdommer i torskeoppdrett og smittespredning til og fra ville torskebestander. Nærhet til  gyteområder og oppvekstområder for vill torsk er viktige momenter for å vurdere risiko.

Mattilsynet har gjenopptatt behandling av søknader om etablering av lokaliteter for torskeoppdrett, etter oppdatering av retningslinjer for behandling av etableringssøknader. Retningslinjen har tatt hensyn til en forskriftsendring som presiserer et forbud mot etablering av torskeoppdrett både i gytefelt og gyteområder for vill torsk.

- Vi håper de nye retningslinjene vil gi god støtte til vurderinger av risiko for sykdom og smittespredning til og fra ville torskebestander, og sikre at Mattilsynet behandler etableringssøknader for torskeoppdrett på en enhetlig måte, sier seksjonsleder Lise Rokkones i Mattilsynet.

Mattilsynet legger til grunn at forvaltningen av torskeoppdrett skal bidra til størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette omfatter blant annet ivaretakelse av hensyn til oppdrettstorsk og ville bestander.

Styrke kunnskapsgrunnlaget

Mattilsynet arbeider for å styrke kunnskapsgrunnlaget om torskeoppdrett, og har god dialog med næringsaktørene, andre forvaltningsorganer og Havforskningsinstituttet.

- Vi planlegger en samlet gjennomgang av kunnskapsstatus og erfaringer fra oppdrett, og der næringsaktører, kunnskapsinstitusjoner og forvaltning vil bli invitert. Vi håper at dette vil bidra til en bærekraftig utvikling i torskeoppdrettsnæringen, sier Rokkones.

Se Mattilsynets retningslinjer for behandling av etableringssøknader om torskeoppdrett