Mattilsynet har behandlet 15 klager på saker om unntaksvekst (produksjonsområdeforskriften § 12)

Publisert 26.08.2019     Sist endret 26.08.2019

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 er Mattilsynet ferdig med å behandle de 15 klagene som kom på Mattilsynets vedtak. Ingen av klagene fikk medhold.

I forbindelse med kapasitetsøkning søknadsrunde 2019 behandler Mattilsynet først og i egen prosess om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet er oppfylt.

Mattilsynets regioner behandlet 50 saker i forbindelse innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 ikke gjorde det og fikk avslag.

15 av avslagene ble påklaget. Mattilsynets hovedkontor har behandlet klagene, og ingen fikk medhold.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av oppfylte unntakskriterier, innbetaling av fastsatt vederlag m.v.

Oversikt over hvem som har sendt inn dokumentasjon, utfall, klagesaker og om prosessen videre

 

Fant du det du lette etter?