Mattilsynet har vurdert 21 av 50 saker om unntaksvekst for oppdrettsanlegg

Publisert 15.05.2019     Sist endret 15.05.2019

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 har Mattilsynet behandlet 21 av 50 saker. 15 av sakene oppfylte kriteriene, mens 6 ikke gjorde det og fikk avslag.

I forbindelse med kapasitetsøkning 2019/2020 behandler Mattilsynet først og i egen prosess om kriteriene for å søke om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet er oppfylt.

Totalt kom det inn 50 saker innen fristen 5. april. Mattilsynet har vurdert 21 av 50 saker så langt. De resterende 39 sakene blir ferdig ca. 1. juni.

Oversikt over hvem som har sendt inn dokumentasjon, utfall og om prosessen videre

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere lage forskrifter om kapasitetsøkning, og sette frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av unntak og innbetaling av fastsatt vederlag osv.

Fant du det du lette etter?