Mattilsynet region nord avslår søknad om godkjenning av produksjon av triploid laks

Publisert 26.06.2019     Sist endret 26.06.2019

Mattilsynets region Nord har avslått søknaden fra Skardalen Settefisk AS om produksjon av triploid laks i 2019 og 2020 fordi kravene for utprøving av produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Fakta triploid fisk

Det at laksen er triploid betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Den kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer.

Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte.

Derfor har det pågått forsøk siden 2014.

Skardalen settefisk AS søkte 29. mai 2019 Troms Fylkeskommune om produksjon av triploid laks. Mattilsynet har behandlet søknad og dokumentasjon for å vurdere om de oppfyller kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven. 

I søknaden er det beskrevet at produksjon av triploid laks på Skardalen Settefisk AS inngår i NRS Farming AS sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet.

I følge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021.

Dette betyr at det ikke er dokumentert at hold av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig.

Utprøving av triploid laks er kun lovlig å gjennomføre i kommersielle anlegg dersom utprøvingen oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd, bokstav a til f. Mattilsynet region Nord mener at denne søknaden ikke oppfyller forutsetningene i akvakulturdriftsforskriftens § 20 tredje ledd.

Avslaget kan påklages.

Fant du det du lette etter?