Regelverksprosess

Endringer i forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur)

Publisert 13.02.2019     Sist endret 03.12.2019

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har utarbeidet et felles forslag til endringer i forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur).

IK-Akvakultur har som formål å sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle akvakulturlovgivningen og sikre et kontinuerlig forbedrings arbeid. Forskriften forvaltes både av Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Innføring av internkontroll har vært utfordrende både for virksomhetene selv og for tilsynet. Formålet med internkontroll er at det skal være et styringsverktøy som bidrar til kontinuerlig forbedring av miljø, fiskehelse og fiskevelferd.

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet vil vektlegge informasjon og veiledning til virksomhetene.  En endring av forskriften der noen av kravene gjøres enda tydeligere, er også et viktig bidrag til forbedring.

Det er behov for at dykkerfirmaer, servicebåter, fôrbåter, etc. som leverer tjenester til akvakulturanlegg også blir omfattet av krav til internkontroll for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd. Det tydeliggjør det selvstendige ansvaret de har for å hindre smittespredning, og for å håndtere levende fisk på en forsvarlig måte ut fra hensynet til fiskevelferd. Tjenesteleverandørene vil selv bli ansvarlig for å finne gode forebyggende tiltak, og behovet for detaljerte krav i andre forskrifter vil bli redusert.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet ber om å få sende felles forslag til forskriftsendring på høring

En arbeidsgruppe med representanter fra Mattilsynet og Fiskeridirektoratet utarbeidet for en tid siden et felles utkast til endring av IK- Akvakulturforskriften med høringsbrev. Mattilsynet ber Nærings- og fiskeridepartementet om å få sendt forslag til endring på høring slik at tjenesteytere også blir omfattet etter matloven og dyrevelferdsloven.

Fjerde kvartal 2018 
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Regelrådet 02.04.2019
Sjømat Norge 22.05.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 13.05.2019
Havforskningsinstituttet 13.05.2019
Kystrederiene 10.05.2019

Klarering av forslag til forskriftsendring før høring

Departementet har oppdatert høringsbrevet og forskriftsendringen er klarert for høring.

 17.01.2019
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Regelrådet 02.04.2019
Sjømat Norge 22.05.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 13.05.2019
Havforskningsinstituttet 13.05.2019
Kystrederiene 10.05.2019

Forslag til endring av forskrift IK-Akvakultur sendes på høring

På vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet sender Mattilsynet og Fiskeridirektoratet forslag til endring av IK-Akvakultur forskriften på høring.

 

Høringsfrist: 13.05.2019
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Regelrådet 02.04.2019
Sjømat Norge 22.05.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 13.05.2019
Havforskningsinstituttet 13.05.2019
Kystrederiene 10.05.2019

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har sendt endelig forslag til forskriftsendring til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

 30.09.2019
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Regelrådet 02.04.2019
Sjømat Norge 22.05.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 13.05.2019
Havforskningsinstituttet 13.05.2019
Kystrederiene 10.05.2019

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt forskriften 05.11.2019
 05.11.2019
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Regelrådet 02.04.2019
Sjømat Norge 22.05.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 13.05.2019
Havforskningsinstituttet 13.05.2019
Kystrederiene 10.05.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Else Marie Stenevik Djupevåg, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret. Telefon: 47669548 / 22778451