Veiledere

Publisert 26.11.2012     Sist endret 20.12.2018

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder - Slik søker du godkjenning for slakting av oppdrettsfisk på båt 28.11.2018 PDF
Veileder fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr 18.09.2013 PDF

Regelverk og veiledning