Regelverksprosess

Endring i animaliebiproduktforskriften §26 - om nasjonale bestemmelser om bruk av ubearbeidede animalske biprodukter som fôr til fisk og som agn

Publisert 03.09.2021     Sist endret 03.09.2021

Hovedregelen i regelverket for animalske biprodukter er at hvis matproduserende dyr skal fôres med animalske biprodukter må de være bearbeidet med godkjent metode som sikrer et mikrobiologisk trygt produkt. Forordning (EU) 142/2011, vedlegg X, kapittel III, åpner for at det nasjonalt kan tillates at visse ubearbeidede animalske biprodukter kan benyttes som fôr til fisk og til agn.

I Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften), er det i §26 gitt noen slike åpninger. Det foreslås å utvide §26 til å tillate bruk av flere ubearbeidede animalske biprodukter som fôr ved levendelagring av villfanget fisk og virvelløse dyr i vann, og å rydde opp i begrepsbruken i forskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 06.12.2021
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømat Norge 06.12.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41