Påvist sykdom på karpefisk i hagedam i Bergen kommune

Publisert 05.07.2019     Sist endret 05.07.2019

Det er påvist koi herpesvirus (KHV) på karpefisk i en hagedam i Bergen kommune i Hordaland. Mattilsynet oppfordrer alle som har hagedammer med karpefisk eller driver aktiviteter relatert til dette om å holde ekstra godt øye med fiskene i dammen, og være særlig påpasselig ved kjøp og salg av fisk. Slik kan de være med på å hindre spredning av sykdommen.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 28. juni om mistanken etter at det var meldt om høy dødelighet og symptomer på sykdommen i en hagedam.

Viruset ble påvist av Veterinærinstituttet 3. juli.

Får ikke flytte fisk fra dammen

For å forhindre smittespredning er hagedammen pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Eieren har på eget initiativ avlivet all fisk i dammen.

Hva skal du se etter?

Koi herpesvirus er smittsomt blant karper. Typiske tegn på sykdommen er skadet vev på gjellene. Blødende gjeller, innsunkne øyne eller flekker på skinnet kan også forekomme.

Det finnes ikke behandling for sykdommen, og fisk som blir smittet får sykdommen for livstid.

Ufarlig for mennesker

Koi herpesvirus forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos karpefisk. Viruset er helt ufarlig for mennesker.

Varsle Mattilsynet

Har du karpefiskfisk som viser tegn eller symptomer på sykdom, må du varsle Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, seniorinspektør, Mattilsynet Region Sør og Vest, Tel: 22 77 85 45 / 976 80 081

Hulda Bysheim, tilsynskoordinator fisk og sjømat, Mattilsynet Region Sør og Vest. Tel: 22 77 83 01 / 915 71 820


Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, seniorinspektør, Mattilsynet Region Sør og Vest, Tel: 22 77 85 45 / 976 80 081

Hulda Bysheim, tilsynskoordinator fisk og sjømat, Mattilsynet Region Sør og Vest. Tel: 22 77 83 01 / 915 71 820