Forslag om nye regler om våravlusning 2017


Publisert 15.12.2016 | Sist endret 13.03.2017

Dagens krav om våravlusning er ikke lengre egnet til å sikre lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt.

Mattilsynet mener at gjeldende krav om våravlusning ikke lengre er forsvarlig, hverken for smitte til utvandrende vill laksesmolt, velferd til oppdrettsfisken eller ytterligere utvikling av resistens. Dette skyldes sterkt nedsatt eller manglende effekt av de legemidlene som brukes i de fleste områdene langs kysten.

Det er derfor behov for å endre regelverket slik at de metodene som i dag er tilgjengelig kan brukes på best mulig måte for å oppnå lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt.

Mere egnede tiltak vil også bidra til å bremse videre utvikling av resistens mot avlusningsmidlene, og bedre velferden for oppdrettsfisken.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Møte med næringsorganisasjonene

Mattilsynet har drøftet endringer i regelverket om våravlusning i 2017 i Skype-møte med Sjømat Norge, Norsk Industri, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Akvaveterinærenes forening og Tekna Havbruk og Fiskehelse.

 09.12.2016
Mattilsynet har sendt forslag til nye regler om våravlusning til klarering før høring

Forslaget innebærer at kravet om samordnet våravlusing oppheves, og erstattes med en lav grense for maksimalt tillatt voksen hunnlus i den perioden som har betydning for smittepresset når villaksen vandrer ut fra elvene.

 09.12.2016
Høring

 

Høringsfrist: 07.02.2017

Last ned saksdokumentasjon

Endelig forslag sendt til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

 23.02.2017

Last ned saksdokumentasjon

Fastsatt forskrift

 (PDF)

 09.03.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Aud Skrudland, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 79 63
Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19