Mattilsynet endrer forskrift om bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsn kommune, Nordland fylke

Publisert 13.02.2018     Sist endret 13.02.2018

Ni av ti elver er nå friskmeldt, og Mattilsynet endrer derfor 13. februar 2018 forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland.

Hovedinnhold i forskriftsendringen:

  • Formålet med forskriften om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen Gyrodactylus salaris hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Kontrollområdet endres slik at kommunene Grane, Hattfjelldal og Leirfjord tas ut av forskriftens omfang.
  • Bekjempelsessonen endres til å omfatte anadrom strekning av vassdraget med påvist smitte av Gyrodactilus salaris i området Fusta og følgende innsjøer i Fustas nedslagsfelt opp til punkt avmerket på kart: Fustvatn, Mjåvatn og Ømmervatn, samt anadrom sone av elvene Baåga, Herringelva og Luktvasselva.
  • Overvåkingssonen endres til å omfatte områdene ovenfor anadrom strekning i vassdraget nevnt i forrige punkt. Nedslagsfeltet til vassdragene nevnt i forrige og i dette punkt er inkludert i overvåkingssonen.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/veterinær Liv Norderval, region Nord, avdeling Helgeland, tlf.:22 77 86 02 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør/veterinær Liv Norderval, region Nord, avdeling Helgeland, tlf.:22 77 86 02 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956