Kunngjøring

Avkreftet mistanke om ILA. Opphever restriksjoner på oppdrettsanlegg i Ørsta, Møre og Romsdal

Publisert 29.01.2018     Sist endret 29.01.2018

Mattilsynet opphever restriksjonene på landlokaliteten 10183 Barstadvik i Ørsta kommune i Møre og Romsdal siden mistanken om infeksiøs lakseanemi (ILA) er avkreftet. Lokaliteten drives av Profunda AS.

Mattilsynet tok i november ut prøver av fisk på stamfiskanlegget Barstadvik siden fiskene viste tegn til sirkulasjonsforstyrrelser.

Veterinærinstituttets første analyser av prøvene viste funn av sykdomsfremkallende ILA-virus. Derfor ble anlegget båndlagt på mistanke om ILA i slutten av desember.

Gjentatte analyser viser imidlertid at det ikke er ILA-virus i fisken. Årsaken til det er at det har skjedd en forurensning fra andre ILA-positive prøver som Veterinærinstituttet analyserte samtidig.

Mistanken er derfor avkreftet og restriksjonene på anlegget er umiddelbart opphevet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Friede Andersen, seksjonssjef, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 41 57 05 35

Bjørn R. Knudtsen, regiondirektør, region midt, tlf. 90 15 85 24


Kontaktinformasjon

Friede Andersen, seksjonssjef, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf. 41 57 05 35

Bjørn R. Knudtsen, regiondirektør, region midt, tlf. 90 15 85 24