Avkreftet mistanke om ILA på to oppdrettsanlegg i Gjemnes, Møre og Romsdal

Publisert 01.02.2018     Sist endret 01.02.2018

Mistanken om infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfiskanleggene 12890 Høybuvika og 10213 Naustneset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal er avkreftet. Lokalitetene drives av Lerøy Midt AS.

ILA-mistanken på Høybuvika kom etter at Veterinærinstituttet i november 2017 meldte om funn av sykdomsfremkallende (HPR-deletert) ILA-virus i prøver analysert ved PCR-metodikk. Nabolokaliteten Naustneset ble også omfattet av mistanken på grunn av mulig smittekontakt ved bruk av felles utstyr og landbase.

Forurensede prøver - avkreftet mistanke

Alle mistanker om ILA skal stadfestes ved verifiserende prøveuttak og laboratoriediagnostikk etter fastsatte kriterier.

Nye analyser ved Veterinærinstituttet konkluderer med at ILA-virus ikke kan påvises i fisk fra Høybuvika, og mistanken er derfor avkreftet.

Veterinærinstituttet har funnet ut at den første viruspåvisningen i materiale fra Høybuvika skyldes overføring av virus fra en prøve som ble tatt ut ved en annen lokalitet. Mistanke om ILA på Høybuvika skyldes dermed forurensing av prøvemateriale på Veterinærinstituttets laboratorium.

Veterinærinstituttet gjennomgår nå alle saker fra 2017 hvor mistanke om ILA ble konkludert kun etter påvisning av virus ved analysemetoden PCR.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørn R. Knudtsen, regiondirektør, Region midt. Tlf: 90158524
Friede Andersen, seksjonssjef, seksjon fiskehelse og fiskevelferd. Tlf: 41570535


Kontaktinformasjon

Bjørn R. Knudtsen, regiondirektør, Region midt. Tlf: 90158524
Friede Andersen, seksjonssjef, seksjon fiskehelse og fiskevelferd. Tlf: 41570535