Bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Tranøy kommuner i Troms, oppheves


Publisert 08.09.2017 | Sist endret 04.10.2017

Mattilsynet har ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Tranøy kommuner, Troms, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten Kvitfloget i Tranøy kommune med virkning fra 10. september 2017.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble i mai 2017 påvist på sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms. Lokaliteten drives av SalMar Nord AS.

Anleggene i sonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden vil være over 10. september 2017.

Bekjempelsessonen inngår etter endringen i overvåkningssonen fra 10. september 2017. Denne vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, avdeling Salten, Region Nord, tlf. 22 77 79 20 / 951 09 912

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?