Dyrehelsesertifikat for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning

Publisert 22.01.2013     Sist endret 22.01.2013

Ved overføring av akvakulturdyr inn i et sykdomsfritt område skal forsendelsen følges av dyrehelsesertifikat som sertifiserer at forsendelsen kommer fra et annet sykdomsfritt segment. Dette kravet gjelder også ved innenlands overføring av rogn, yngel, smolt eller stamfisk. Det er ikke krav om sertifikat ved overføring av materiale fra ILA fritt segment til område med lavere status.

Det er virksomheten som tar inn materiale i et sykdomsfritt område som er ansvarlig for at kravet til sertifikat følges opp. Virksomheten må fylle ut sertifikatet og ta kontakt med det lokale Mattilsynet før omsetning finner sted. Sertifikat skal signeres av Mattilsynet.

Sertifikatet ligger i TRACES, men det er ikke krav om å melde omsetning via TRACES ved innenlands omsetning. Bruk Helsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr.pdf ved innenlands omsetning.

Ved sertifisering av rogn er det ikke krav om inspeksjon, det sertifiseres da på grunnlag av Mattilsynets kjennskap til bedriften. Ved sertifisering av levende fisk skal denne inspiseres løpet av de siste 72 timene før lasting for å sikre at den ikke viser tegn på klinisk tegn på sykdom.

Informasjon om sykdomsfrie ILA-områder finner du her.

ILA-frie områder
Norge har erklært og fått godkjent flere ILA-frie områder (segmenter og soner) basert på historisk frihet og målrettet overvåking. Alle akvakulturanlegg i disse områdene har status som kategori 1-anlegg og kan omsette levende akvakulturdyr til andre anlegg.

ILA-frie segment og -soner er knyttet til anlegg som produserer og omsetter rogn, yngel, smolt eller stamfisk. For å opprettholde status som sykdomsfritt segment er det mellom annet krav om at det ikke tas inn materiale fra områder med lavere sykdomsstatus.

Krav om dyrehelsesertifikat følger av omsetnings- og sykdomsforskriften (FOR 2008-06-17 nr 819) § 22. Dette er gjentatt i forordning 1251/2008 artikkel 5, med presisering av hvilken attest som skal brukes.

Gebyr
Utstedelse av dyrehelsesertifikatet er gebyrpålagt, jf. Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, vedlegg I.

I denne forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.

Fant du det du lette etter?