Regelverksprosess

Høring: Mattilsynet foreslår å opprette kontrollområdeforskrift for å bekjempe ILA i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland fylke

Publisert 02.08.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Marine Harvest AS.

Mattilsynet mener det er nødvendig å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner for å hindre smittespredning. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkningssone, rundt utbruddet.

Kontrollområdeforskriften får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formål med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i beredskapsplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Bekjempelsessonen opprettes rundt lokalitet 28336 Breivika og 32897 Breivika S, og avgrenses:

  • I sør med en rett linje mellom et punkt på øya Dønna (12,652041; 66,094705) til et punkt sør-vest på øya Finnkona (12,723403; 66,116091), videre mellom et punkt øst på Finnkona (12,734832; 66,119401) og til Mikkelvika (12,73356;66,09327)
  • Videre i øst av en rett linje fra Mikkelvika (12,73356;66,09327) til Dalken på øya Løkta (12,76912; 66,14015)
  • I nord med en rett linje over Skipsfjorden fra Vaskarneset på øya Dønna (12,62792;66,18009) til Jordfastholmen på øya Løkta (12,67439; 66,18358)

Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og består av lokalitetene 21337 Kveitholmen, 23816 Nordbotnet, 15655 Hjartøy N, 13333 Husby, 29387 Sunsdøy og 36037 Klipen. Overvåkingssonen avgrenses: 

  • I vest med en rett linje mellom Nordøyneset på Dønna (12,58758;66,22811), over Tomfjorden til et punkt på sørspissen av Sørsolvær (12,62696; 66,34107)
  • Videre sørøst over Sjona med en rett linje til Storvikneset på Handnesøya (13,01305; 66,27959)
  • I øst av en rett linje mellom Ørnes på Handnesøya (12,9767, 66,22946) over Nesnakroken/Ranfjorden til Masstuodden (13,00437; 6615168)
  • I sør fra et punkt på Dønna (12,544113; 66,057899) til et punkt på fastlandet ved Løkvika (12,678034; 66,061676).

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Frist for innspill: torsdag 9. august 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 09.08.2018
 
Fastsatt forskrift

Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland 17. august 2018.

 

 17.08.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75
Rådgiver Solveig Bjørnerud Khan, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 66.