Regelverksprosess

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland fylke

Publisert 13.07.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune i Nordland fylke. Lokaliteten driftes av Nova Sea AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

 • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
 • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland.

Bekjempelsessonen opprettes rundt lokalitet 31217 Stokkasjøen og omfatter også lokalitetene 36217 Kalvhylla, 10961 Skonseng og 10880 Forvik. Bekjempelsessonen avgrenses:

 • fra Sør-vest i Mindværfjorden og Vevelstadsundet med en rett linje mellom et punkt ved Forvik (12,469707; 65,717568) til et punkt på sørspissen av Mindlandet (12,388213; 65,745387)
 • fra Nord med en rett linje mellom et punkt på nordspissen av Mindlandet (12,487654; 65,807762) til Vikholmen på Rødøya (12,52614; 65,80957).
 • Nord i Tangsundet med en rett linje mellom et punkt på nordspissen av Tangodden (12,57632;6583981) til et punkt i Kjerringvika (12,60195; 65,8396)
 • I øst av en linje fra Juvika (12,63265; 65,82379) til Skavneset (12,64691; 65,81438).
 • fra Sør-øst i Visnet med en rett linje mellom et punkt ved Syvika (12,580322; 65,732694) og Flogan (12,58331; 65,7177)

Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter lokalitetene 10447 Mefaldsskjæret, 31857 Blomsøråsa og 38057 Hamnsundet I. Overvåkingssonen avgrenses:

 • fra Vest med en rett linje mellom et punkt på sørspissen av Hamnøya (12,303186; 65,662896) og et punkt på Store Buøya (12,22649; 65,838268)
 • fra Nord videre med en rett linje til et punkt på Blomsøya (12,290896; 65,881471), deretter videre med en rett linje til et punkt på Tjøtta (12,468346; 65,839421)
 • videre til et punkt på nordspissen av Tjøtta (12,508341; 65,859685)
 • og videre med en rett linje til nordspissen av Tangodden (12,57632;6583981).
 • fra Vest og sør-øst avgrensingen er det samme som bekjempelsessonen (Fra Flatøya til nord for Skonsenga, i Visnet).
 • fra sør-vest mellom et punkt ved Forvik (12,469707; 65,717568) til et punkt på nordspissen av Hamnøya (12,451; 65,724) og tilbake til punktet på sørspissen av Hamnøya (12,303186; 65,662896).

Koordinatene er angitte i desimalgrader.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: torsdag 19. juli 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 19.07.2018
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland

 

 20.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Marthe Iren Brundtland, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 86 64 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.