Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke.

Publisert 22.12.2017     Sist endret 22.12.2017

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 13317 Lille Kvalfjord, og 10841 Pollen i Alta kommune. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

 • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
   
 • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner.
   
 • Bekjempelsessonen foreslås opprettet med følgende avgrensninger:

  Fra nord med en rett linje mellom et punkt på Bårdfjordneset (22,815164; 70,411091) og Vardnes (22,771501; 70,391797), fra sør med en rett linje mellom et punkt på Boullán (23,137754; 70,272989) og Låkallneset (23,007304; 70,245739).
 • Overvåkingssonen foreslås opprettet med følgende avgrensninger:

  Med en rett linje mellom et punkt på Grunnfjordneset (22,554646; 70,493845) og Svartskog (22,563361; 70,383384), fra sør-vest i Stjernesundet med en rett linje mellom et punkt på Stjernesund (22,740465; 70,247004) og (22,725094; 70,212693), fra sør i Altafjorden med en rett linje mellom et punkt på Steinvika (23,206605; 70,200966) og Klubbenes (22,965307; 70,192884). Fra nord-øst i Sørøysundet avgrenses med den andre overvåkingssonen, dvs. med en rett linje mellom et punkt på Vatnan (22,925733; 70,529695) og Kobbmålneset (23,014633; 70,502242), og fra øst i Vargsundet med en rett linje mellom et punkt på Rastabynes (23,636073; 70,437087) og Oldervik (23,67918; 70,421661).

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: torsdag 21. desember 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Dato: 21.12.2017
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark, 22. desember 2017

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 / 976 26 075 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956