Regelverksprosess

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland fylke

Publisert 17.07.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 20776 Storoksen i Askøy kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten driftes av Lerøy Vest AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner i Hordaland fylke.

Bekjempelsessonen opprettes omkring lokalitet 20776 Storoksen i Askøy kommune, og omfatter også lokalitetene 11758 Sauøy Ø, 14435 Ljøsøy N, 11667 Gardskråneset, 29276 Rongøy og 10309 Syrtangen i Øygarden kommune. Bekjempelsessonen avgrenses:

  • fra nord i Hjeltefjorden med en rett linje mellom et punkt øst på Alvøyna (4,845602; 60,603552) til et punkt nord på Herdla ved Kvitholmen (4,972245; 60,581418)
  • fra vest i Tjeldstø-sundet mellom et punkt sør på Alvøyna (4,847463; 60,596477) til et punkt nord på Sauøyna (4,849659; 60,594104). I Nordra Straumøysundet fra et punkt øst på Sauøyna (4,853538; 60,589912) til et punkt nord-øst på Straumøyna (4,856877; 60,586302). I Søra Straumøysundet fra et punkt sør på Straumøyna (4,861021; 60,58182) til et punkt nord på Ona (4,861643; 60,581147). Videre fra vest mellom et punkt sør på Ona (4,871116; 60,563916) og et punkt nord på Blomøyna (4,872855; 60,560863). Fra et punkt på Blomøyna (4,880507; 60,559778) til et punkt vest på Ljøsøyna (4,882243; 60,559915). Fra et punkt sør på Ljøsøyna (4,8903; 60,556295) til et punkt øst på Blomøyna (4,89032; 60,550083). Fra et punkt sør på Blomøyna (4,908163; 60,52058) til et punkt nord på Rongøyna (4,909685; 60,518255). Fra et punkt sør på Rongøyna (4,929666; 60,498251) til et punkt nord på Toftøyna (4,93331; 60,497502). Fra et punkt på Toftøyna ved Sandvikatangene (4,966536; 60,486639) til et punkt i havet (4,97497; 60,478663), videre til et punkt i havet (4,974192; 60,472693) og til et punkt på Toftøyna ved Grønholmen (4,965601; 60,471453). Fra et punkt sør på Toftøyna (4,960437; 60,459861) til et punkt øst på Misje (4,967605; 60,451019)
  • fra sør i Hjeltefjorden med en rett linje mellom et punkt øst på Misje (4,967605; 60,451019) til et punkt ved Fauskanger (5,022399; 60,506321)  

Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og omfatter lokalitetene 28976 Kelvesteinen, 11740 Haverøy, 31697 Oksen, 11651 Ramsøy S, 11652 Kjeppevikholmen, 10080 Laksevika, 11687 Ramsvik, 11690 Grasholmen, 11649 Stolane, 13209 Bognøy, 14018 Toska S, 31497 Toska N, 11738 Otterholmen og 11763 Knappen. Overvåkingssonen avgrenses:

  • fra nord-vest i Hjeltefjorden med en rett linje mellom et punkt nord på Radøy ved Kvolmo (4,892033; 60,693745) til et punkt nord på Alvøyna (4,844086; 60,631837)
  • fra vest med en rett linje mellom et punkt sør på Alvøyna (4,808612; 60,584472) og et punkt nord på Herdleværet (4,7979; 60,571975), videre mellom et punkt øst på Herdleværet (4,817941; 60,567922) og et punkt på Ona (4,831363; 60,569355). Videre mellom et punkt sør på Ona (4,871116; 60,563916) og et punkt nord på Blomøyna (4,872855; 60,560863). Fra et punkt på Blomøyna (4,880507; 60,559778) til et punkt vest på Ljøsøyna (4,882243; 60,559915). Fra et punkt sør på Ljøsøyna (4,8903; 60,556295) til et punkt øst på Blomøyna (4,89032; 60,550083). Fra et punkt sør på Blomøyna (4,908163; 60,52058) til et punkt nord på Rongøyna (4,909685; 60,518255). Fra et punkt sør på Rongøyna (4,929666; 60,498251) til et punkt nord på Toftøyna (4,93331; 60,497502). Fra et punkt på Toftøyna ved Sandvikatangene (4,966536; 60,486639) til et punkt i havet (4,97497; 60,478663), videre til et punkt i havet (4,974192; 60,472693) og til et punkt på Toftøyna ved Grønholmen (4,965601; 60,471453). Fra et punkt sør på Toftøyna (4,960437; 60,459861) til et punkt øst på Misje (4,967605; 60,451019). Fra et punkt vest på Misje (4,954034; 60,446495) til et punkt sør på Turøyna (4,92012; 60,435177) og videre til et punkt nord på Havrøyna (4,932136; 60,405228).
  • fra sør med en rett linje mellom et punkt sør på Havrøyna (4,934192; 60,400096) til et punkt vest på Geitanger (5,068364; 60,39322), og fra et punkt nord på Geitanger (5,073557; 60,401083) til et punkt sør på Hauglandsøyna (5,075698; 60,431587)
  • fra sør-vest i Herdlefjorden med en rett linje mellom et punkt nord på Askøy (5,126843; 60,512034) og et punkt sør på Holsnøy (5,125118; 60,530431). I Kvernafjorden med en rett linje mellom et punkt på Holsnøy (5,203711; 60,564058) til et punkt sør på Radøy (5,211169; 60,56827)

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: tirsdag 24. juli 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 24.07.2018
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland

 

 26.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Kristina Birkeland, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland tlf.: 22 77 85 45 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.