Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Publisert 26.07.2019     Sist endret 16.08.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av MOWI AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Nåværende forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland, vil dermed bli erstattet med nytt kontrollområde med tilhørende endringer i både bekjempelsessonen og overvåkningssonen.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke.
  • Bekjempelsessonen består av lokalitetene 36117 Matvika, 11269 Jektvika I, 19235 Vindvika og 29576 Kalvik.
  • Overvåkningssonen omfatter lokalitetene 10513 Nedre Kvarv, 13297 Kines og 16165 Tårnvika.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Det foreslås å legge til følgende setning i § 4 om overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen, første ledd: «Mattilsynet kan gjøre unntak for utsett av rensefisk.»

Frist for innspill: utgangen av torsdag 1. august 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 01.08.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland

 

 13.08.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, region Nord, tlf.: 22 77 79 20 og Baard Johannes Kvidaland, rådgiver, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36