Regelverksprosess

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms fylke

Publisert 25.06.2018     Sist endret 30.04.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på laks i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Bekjempelsessonen opprettes rundt lokalitetene 36757 Lubben og 36797 Korsnes, og avgrenses av:

  • Fra sør med en 5 km radius halvsirkel rundt Lubben, fra et punkt på Reinøya (19,769189; 69,897482) til et punkt i havet (19,961422; 69,930452)
  • Deretter fra øst med en rett linje videre til et punkt på Karlsøya (19,977478; 70,004449)
  • Fra nord-vest i Karlsøysundet med en rett linje mellom et punkt på nordspissen av Reinøya (19,776895; 70,007195) til et punkt vest på Karlsøya (19,851551; 70,018339)

Overvåkingssonen omfatter lokalitetene 37297 Larstangen, 34457 Langås, 10747 Futnes, 10753 Strandmo, 10754 Glimbukta, 27476 Solheim, og avgrenses:

  • Fra nord-vest i Vannsundet med en rett linje mellom et punkt på Ringvassøya (19,622444; 70,018287) til et punkt på Vannøya (19,722898; 70,061073)
  • Fra nord-øst med en rett linje mellom østspissen av Vannøya (20,12782; 70,100857) til nordspissen av Lyngenhalvøya (20,284647; 69,977535)
  • Fra sør-vest i Grøtsundet med en rett linje mellom et punkt på Ringvassøya (19,33437; 69,821057) til et punkt på Troms ved utløpet av Skittenelva (19,384108; 69,778266)
  • Fra sør i Ullsfjorden med en rett linje mellom et punkt på Troms nært Skeivåg (19,72772; 69,793264) til et punkt på Lyngenhalvøya nært Lattervik (19,862409; 69,777006)

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Frist for innspill: søndag 1. juli 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.07.2018
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms, 12. juli 2018

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver/Veterinær Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.