Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Nerøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

Publisert 14.02.2017     Sist endret 21.02.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 35877 Eiterfjorden i Nerøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nerøy kommune. Fastsettelse av forskrift vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formål med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde (se forskriftens § 2).
  • Bekjempelsessonen foreslås avgrenset av en 5 km radius rundt lokaliteten 21495 Risværgalten. Eiterfjorden, Rødsfjorden, Båfjorden og ytre deler av Nord-Salten er inkludert i bekjempelsessonen. I Nord-Salten avgrenses bekjempelsessonen i sør av en rett linje under brua ved Bakkestrauman.
  • Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses av en 10 km radius rundt lokaliteten 21495 Risværgalten. Nord-Salten er inkludert i overvåkingssonen og avgrenses i sør fra Sørsalten med en rett linje mellom Røyrvikodden og Halsodden. I øst er sirkelen utvidet og avgrenses av en linje fra et punkt i havet nord for Dolma til nordspissen av Gullholmen, og videre til Skotnesodden. I Årsetfjorden avgrenses overvåkingssonen av en rett linje mellom Dragland og Kolbeinneset
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: fredag 17. februar 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 17.02.2017

Last ned saksdokumentasjon

Forskriften er fastsatt

 

 21.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94/952 48 448 og seniorrådgiver Helga Vik, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd 22 77 82 70/997 00 914.