Regelverksprosess

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 21.12.2018     Sist endret 11.02.2019

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA på fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Bekjempelsessonen opprettes omkring lokalitet 12842 Reistad i Rauma kommune. Bekjempelsessonen omfatter lokalitet 20796 Skarbukta og avgrenses:

  • Fra vest i Romsdalfjorden med en rett linje mellom et punkt ved Vikebukt (7,196555; 62,623868) og et punkt sørvest på øya Sekken (7,236873; 62,651862),
  • Fra øst med en rett linje mellom et punkt sørøst på øya Sekken (7,349579; 62,65216) til et punkt på Okseneset (7,396714; 62,630418),
  • Fra sør med en rett linje mellom et punkt på Hamneneset (7,369603; 62,591782) til et punkt sør fra Okseneset på Lyngsteinneset (7,405361; 62,6147).

Overvåkingssonen opprettes utenfor bekjempelsessonen, og omfatter lokalitetene 14043 Lybergsvika, 13852 Gjermundnes, 13669 Furneset og 12844 Seterneset og områdene i Romsdalsfjorden og Tresfjord som nærmere angitt i forskriftens § 2 om virkeområde. Overvåkingssonen avgrenses:

  • Fra vest i Moldefjorden med en rett linje mellom et punkt på Furneset i Vestnes kommune (7,081346; 62,653998) til et punkt øst fra Molde ved Mek (7,074627; 62,734089),
  • Fra nordøst med en rett linje mellom et punkt sør fra Molde flyplassen (7,264447; 62,743432) til et punkt nord på Bolsøya (7,277933; 62,733271), deretter følger videre under Bolsøybrua fra et punkt på østspissen av Bolsøya (7,347766; 62,731126) til punktet ved Juvika (7,362575; 62,731423).
  • Fra øst i Langfjorden med en rett linje mellom et punkt ved Horsgård (7,670143; 62,72271) til et punkt ved Mittet (7,693462; 62,702235).

Koordinatene er angitt i desimalgrader.

Frist for innspill: torsdag 31. januar 2019.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 31.01.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal, 1. februar 2019

 

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, region Midt, avdeling Nordmøre og Romsdal, tlf.: 22 77 83 26 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.