Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland fylke

Publisert 08.11.2017     Sist endret 16.11.2017

Det er påvist  Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland fylke. Dette vil innebære at det opprettes et kontrollområde, bestående av en bekjempelsessone og overvåkingssone rundt utbruddet.

Etablering av kontrollområdeforskriften vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde jf. forskriftens § 2.
  • Med bakgrunn i bekjempelsesplan og vurdering av lokale forhold foreslår Mattilsynet å opprette et kontrollområde omfattende Sørfold og Bodø kommuner i Nordland fylke.
  • Bekjempelsessonen foreslås avgrenset som følger:
    Fra vest med en rett linje mellom Storvikneset (15,29337; 67,534672) og Jovika (15,284046; 67,509663), fra øst med en rett linje mellom Styrkesvik (15,516664; 67,510727) og Bordstolneset (15,452626; 67,492824).
  • Overvåkingssonen foreslås avgrenset som følger:
    Fra nord med en rett linje mellom Kantsteinvika (15,063393; 67,594014) og Rognan (15,210601; 67,588315), fra øst i Leirfjorden med en rett linje mellom Reinvikflogan (15,563031; 67,529495) og Storvika (15,594975; 67,520853), i sør med en rett linje mellom Stigodden (15,518993; 67,443742) og Mobakk (15,499282; 67,438782) og inkluderer hele Nevels- og Sjunkfjorden.

Frist for innspill: onsdag 15. november 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

 

Høringsfrist: 15.11.2017
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland, 16. november 2017

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Eirik Jacobsen, rådgiver/veterinær, region Nord, avdeling Salten, tlf. 22778075/97626075
Ane Wilson Erdal, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22779255