Mattilsynet opphever bekjempelsessonen for ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Publisert 12.01.2018     Sist endret 12.01.2018

Mattilsynet har 12. januar 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Frøya kommune, Sør-Trøndelag, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 31517 Kamholmen med virkning fra 15. januar 2018

ILA ble i september 2016 påvist på sjølokaliteten Kamholmen - Barentswatch i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Lokaliteten drives av Ervik Laks og Ørret AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 15. januar 2018.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 15. januar 2018. Overvåkingssonen rundt Kamholmen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Aud Skrudland, region Midt, tlf.: 22 77 79 63 / 957 84 977


Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Aud Skrudland, region Midt, tlf.: 22 77 79 63 / 957 84 977