Mattilsynet opphever bekjempelsessonen for ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark

Publisert 18.12.2017     Sist endret 18.12.2017

Mattilsynet har 18. desember 2017 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 15517 Tinnlandet.

ILA ble i juni 2017 påvist på sjølokaliteten 15517 Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Anleggene i sonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 18. desember 2017.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen. Overvåkingssonen rundt Tinnlandet vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 / 976 26 075


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 / 976 26 075