Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland

Publisert 19.12.2018     Sist endret 19.12.2018

Mattilsynet har 19. desember 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune med virkning fra 19. desember 2018

ILA ble i juni 2018 påvist på sjølokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune, Nordland. Lokalitetene drives av Nova Sea AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 19. desember 2018.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 19. desember 2018. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Se også:

Kontrollområder for infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.