Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland

Publisert 25.10.2018     Sist endret 25.10.2018

Mattilsynet har 25. oktober 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune med virkning fra 27. oktober 2018

ILA ble i juli 2018 påvist på sjølokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune, Nordland. Lokalitetene drives av Marine Harvest Norway AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden vil være over 27. oktober 2018.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 27. oktober 2018. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.