Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland

Publisert 15.03.2019     Sist endret 29.03.2019

Mattilsynet har 15. mars 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune.

ILA ble i juni 2018 påvist på sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune, Hordaland. Lokaliteten drives av AS Bolaks.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 15. mars 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 15. mars 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Kristina Birkeland, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland tlf.: 22 77 85 45 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Kristina Birkeland, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland tlf.: 22 77 85 45 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.