Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms

Publisert 29.04.2019     Sist endret 29.04.2019

Mattilsynet har 29. april 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune

ILA ble i mai 2018 påvist på sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune, Troms. Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 28. april 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 29. april 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Les mer

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.