Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland fylke


Publisert 16.11.2017 | Sist endret 16.11.2017

Mattilsynet har ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 23816 Nordbotnet i Nesna kommune med virkning fra 16. november 2017.

ILA ble i oktober 2016 påvist på sjølokaliteten 23816 Nordbotnet i Nesna kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Nova Sea AS og Tomma Laks AS.

Anleggene i sonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 8. november 2017.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen fra 16. november 2017. Overvåkingssonen rundt Nordbotnet vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Kontaktinformasjon

Rådgiver Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 / 976 26 075

Fant du det du lette etter?