Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Publisert 01.02.2019     Sist endret 15.02.2019

Mattilsynet har 15. februar 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 12842 Reistad i Rauma kommune

ILA ble i oktober 2018 påvist på landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Stamfiskanlegget drives av Salmar Farming AS.

Anlegget 20796 Skarbukta er eneste oppdrettslokalitet i bekjempelsessonen. Anlegget var tømt for fisk 6. november 2018. Mattilsynet godkjente vask og desinfeksjon av lokaliteten 10. desember 2018. Brakkleggingsperioden var dermed gjennomført 10. februar 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 15. februar 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, region Midt, avdeling Nordmøre og Romsdal, tlf.: 22 77 83 26 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, region Midt, avdeling Nordmøre og Romsdal, tlf.: 22 77 83 26 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.