Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Publisert 20.03.2020     Sist endret 20.03.2020

Mattilsynet har 20. mars 2020 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 36117 Matvika i Sørfold kommune.

ILA ble i juli 2019 påvist på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune, Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 20. mars 2020.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 20. mars 2020. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.


Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Are Strøm, avdeling Salten - Bodø, tlf.: 22 77 79 20 og rådgiver Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.