Kunngjøring

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for ILA i Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland

Publisert 12.04.2018     Sist endret 12.04.2018

Mattilsynet har 12. april 2018 opphevet forskrift om ILA-bekjempelse i Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland, ved å oppheve overvåkingssonen rundt lokalitet 24495 Nystølvågen

I forbindelse med ILA-utbrudd på lokaliteten 24495 Nystølvågen i Fusa kommune, ble det opprettet et kontrollområde i forskrift vedtatt 22. juni 2015.

Bekjempelsessonen rundt Nystølvågen ble opphevet og tatt inn i overvåkingssonen 12. april 2016 etter at kravene i forskriftens § 11 var oppfylt.

Overvåkingssonen skal i tråd med forskriftens § 12 oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet. Overvåkingssonen rundt Nystølvågen kan dermed oppheves med virkning fra 12. april 2018. Kravene til sykdomsbekjempelse i hele kontrollområdet er oppfylt, og forskriften kan derfor oppheves i sin helhet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Synnøve Hodneland, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 / 992 03 763


Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Synnøve Hodneland, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 89 81 / 992 03 763