Kunngjøring

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for ILA i Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland

Publisert 08.03.2019     Sist endret 08.03.2019

Den 9. mars 2019 oppheves forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland

I forbindelse med ILA-utbrudd på lokaliteten 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune, ble det opprettet et kontrollområde i forskrift vedtatt 31. oktober 2016.

Bekjempelsessonen rundt Hestholmen N ble opphevet og tatt inn i overvåkingssonen 9. mars 2017 etter at kravene i forskriftens § 13 var oppfylt.

Overvåkingssonen skal i tråd med forskriftens § 14 oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet. Overvåkingssonen rundt Hestholmen N kan dermed oppheves med virkning fra 9. mars 2019. Kravene til sykdomsbekjempelse i hele kontrollområdet er oppfylt, og forskriften kan derfor oppheves i sin helhet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20


Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20